Việc làm ngành Y tế / Chăm sóc sức khỏe - Jellyfish HR

Production Management Assistant Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 1 year or more experience in production management.

750 - 850$
Đồng Nai
31/08/2017
Lượt xem: 202

NỮ Y TÁ TIẾNG NHẬT N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

500 - 750$
Hà Nội
07/08/2017
Lượt xem: 458

Trợ lý phòng khám

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

700 - 900$
Hà Nội
19/06/2017
Lượt xem: 688

Phiên dịch – Nhân viên phòng khám

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

700 - 1200$
Hà Nội
09/06/2017
Lượt xem: 679
Lên trên