Việc làm ngành Vận tải - Jellyfish HR

Shipping Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

3 - 4 years of experience in shipping department in industrial companies.

500 - 1000$
Bình Dương
06/02/2018
Lượt xem: 150

Operation Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Over 5 years of experience as an Operation Staff in logistics company.

800 - 1100$
Hồ Chí Minh
22/11/2017
Lượt xem: 644

Logistics Sales Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Sales experience in Freight Forwarding/Logistics

300 - 400$
Hồ Chí Minh
22/11/2017
Lượt xem: 625

NHÂN VIÊN ĐỐI ỨNG KHÁCH HÀNG- PHÒNG VẬN CHUYỂN NHÀ (không cần kinh nghiệm)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ cấp

Tiếng Nhật N2

- Tốt nghiệp Đại học - Không cần kinh nghiệm <Ưu tiên> - Có ít nhất 1 năm trở lên đi làm ở công ty - Người có kinh nghiệm làm việc trong ngành Dịch vụ - Người có kinh nghiệm đã từng làm việc ở Khách sạn

600 - 700$
Hồ Chí Minh
10/11/2017
Lượt xem: 763

Customer Service Staff Air Freight and Ocean Freight

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Having knowledge of international transportation / forwarder

450 - 600$
Hồ Chí Minh
27/06/2017
Lượt xem: 960

Sea Freight Customer Service Staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 1 year of experience in forwarding, logistics

450 - 650$
Hồ Chí Minh
12/06/2017
Lượt xem: 963

Sales Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Experienced in doing sales activities (Preferably in Logistics company)

600 - 750$
Đồng Nai
02/06/2017
Lượt xem: 1065

Logistics Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

500 - 650$
Hồ Chí Minh
26/05/2017
Lượt xem: 1038

Corporate Sales Staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

400 - 600$
Hồ Chí Minh
24/04/2017
Lượt xem: 900

Kế toán trưởng

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

3-5 năm kinh nghiệm kế toán trưởng, có chuyên môn về thuế

700 - 1200$
Hà Nội
18/04/2017
Lượt xem: 1207
Lên trên