Việc làm ngành Vận tải - Jellyfish HR

Logistics Sales Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Sales experience in Freight Forwarding/Logistics

300 - 400$
Hồ Chí Minh
22/11/2017
Lượt xem: 9

Customer Service Staff Air Freight and Ocean Freight

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Having knowledge of international transportation / forwarder

450 - 600$
Hồ Chí Minh
27/06/2017
Lượt xem: 813

Sea Freight Customer Service Staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 1 year of experience in forwarding, logistics

450 - 650$
Hồ Chí Minh
12/06/2017
Lượt xem: 817

Sales Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Experienced in doing sales activities (Preferably in Logistics company)

600 - 750$
Đồng Nai
02/06/2017
Lượt xem: 890

Logistics Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

500 - 650$
Hồ Chí Minh
26/05/2017
Lượt xem: 849

Corporate Sales Staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

400 - 600$
Hồ Chí Minh
24/04/2017
Lượt xem: 746

Kế toán trưởng

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

3-5 năm kinh nghiệm kế toán trưởng, có chuyên môn về thuế

700 - 1200$
Hà Nội
18/04/2017
Lượt xem: 1023
Lên trên