Việc làm ngành Tư vấn - Jellyfish HR

Consulting Sales Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Advanced English skills

800 - 1200$
Hồ Chí Minh
18/10/2017
Lượt xem: 136

Sales Staff (Insurance)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 2 years of experience in sales in insurance company.

700 - 800$
Hồ Chí Minh
28/09/2017
Lượt xem: 213

Career Advisor Junior

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

400 - 600$
Hồ Chí Minh
27/09/2017
Lượt xem: 403

Career Advisor Teamleader

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1000 - 2000$
Hồ Chí Minh
27/09/2017
Lượt xem: 128

Career Advisor

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

500 - 600$
Hồ Chí Minh
31/07/2017
Lượt xem: 817

[HỒ CHÍ MINH]- Sale staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Chủ động tiếp cận khách hàng, có khả năng xử lí tiến độ công việc và thời hạn

400 - 500$
Hồ Chí Minh
25/07/2017
Lượt xem: 787

Senior Educational Consultant

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

520 - 610$
Hồ Chí Minh
11/07/2017
Lượt xem: 704

Educational Consultant

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

350 - 480$
Hồ Chí Minh
11/07/2017
Lượt xem: 676

[Hồ Chí Minh] Tư vấn viên cao cấp

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn

1000 - 1200$
Hồ Chí Minh
16/06/2017
Lượt xem: 742

NHÂN VIÊN KINH DOANH (lĩnh vực tư vấn nhân sự)icon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

- Tiếng Anh

400 - 700$
Hải Phòng
08/06/2017
Lượt xem: 908
Lên trên