Việc làm ngành Tư vấn - Jellyfish HR

Consulting Sales Staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Cao Cấp

Advanced English skills

800 - 1200$
Hồ Chí Minh
10/08/2017
Lượt xem: 418

Career Advisor

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

500 - 600$
Hồ Chí Minh
31/07/2017
Lượt xem: 627

[HỒ CHÍ MINH]- Sale staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Chủ động tiếp cận khách hàng, có khả năng xử lí tiến độ công việc và thời hạn

400 - 500$
Hồ Chí Minh
25/07/2017
Lượt xem: 619

Senior Educational Consultant

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

520 - 610$
Hồ Chí Minh
11/07/2017
Lượt xem: 569

Educational Consultant

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

350 - 480$
Hồ Chí Minh
11/07/2017
Lượt xem: 537

[Hồ Chí Minh] Tư vấn viên cao cấp

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn

1000 - 1200$
Hồ Chí Minh
16/06/2017
Lượt xem: 639

NHÂN VIÊN KINH DOANH (lĩnh vực tư vấn nhân sự)icon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

- Tiếng Anh

400 - 700$
Hải Phòng
08/06/2017
Lượt xem: 798

Consulting Sales Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

750 - 1000$
Hồ Chí Minh
09/05/2017
Lượt xem: 1079

NHÂN VIÊN ĐỐI ỨNG KHÁCH HÀNG TIẾNG NHẬT

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

300 - 550$
Bắc Ninh
10/04/2017
Lượt xem: 756

Nhân viên thị trường

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

~ 700$
Hà Nội
31/03/2017
Lượt xem: 907
Lên trên