Việc làm ngành Tự động hóa / Ô tô - Jellyfish HR

Automation Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Having at least 1 year of experience in mechanical design at factories

350 - 450$
Hồ Chí Minh
19/01/2018
Lượt xem: 277

Legal Executive/Junior

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1-2 years of experience related to Legal job at foreign company

600 - 800$
Hồ Chí Minh
31/08/2017
Lượt xem: 977

Sales Expert for Polyolefin (PP& PE) resins

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Trung Trung Cấp

1500 - 2000$
Hồ Chí Minh
28/07/2017
Lượt xem: 780

Engineer for motor

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Male. Age: 23 - 28

500 - 650$
Hồ Chí Minh
18/07/2017
Lượt xem: 745

Sales Mechanical Engineer

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

300 - 500$
Hồ Chí Minh
03/07/2017
Lượt xem: 1083

Maintenance Automation Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

2000 - 3000$
Đồng Nai
28/06/2017
Lượt xem: 980

Automatic Electrical Engineer – Production Technician

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Bachelor’s Degree from HCMC University of Technology, major in Automatic Electrical

500 - 750$
Đồng Nai
27/06/2017
Lượt xem: 1041
Lên trên