Việc làm ngành Truyền hình / Truyền thông / Báo chí - Jellyfish HR

Senior Media Planner

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

500 - 1000$
Hồ Chí Minh
15/11/2017
Lượt xem: 39

Social Media Specialist

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Experience in social media and digital marketing

500 - 750$
Hồ Chí Minh
27/06/2017
Lượt xem: 830

Online Media Planner

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good knowledge of all banner size and have interest in media and advertising

500 - 750$
Hồ Chí Minh
27/06/2017
Lượt xem: 754

Head of Video Production

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

A deep understanding of channels for promoting video content; how these work and how to make content reach millions of people

1000 - 2500$
Hồ Chí Minh
16/06/2017
Lượt xem: 1000

Civil Engineer

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Trung Trung Cấp

600 - 1300$
Hồ Chí Minh
16/05/2017
Lượt xem: 808

Advertisement Sales Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh tốt, có kinh nghiệm về quảng cáo, truyền thông

1500 - 2000$
Hà Nội
14/04/2017
Lượt xem: 1216

Media Specialist

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Native English

1500 - 2500$
Hồ Chí Minh
11/01/2017
Lượt xem: 1056

Nhân viên thông tin N2, toeic 700

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Tốt nghiệp Đại học

1000 - 2000$
Hà Nội
18/03/2016
Lượt xem: 1183

Assistant Production Manager

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Cao Cấp

1000 - 1200$
Bình Dương
19/02/2016
Lượt xem: 848

Marketing staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

~ 400$
Hải Phòng
28/01/2016
Lượt xem: 836
Lên trên