Việc làm ngành Truyền hình / Truyền thông / Báo chí - Jellyfish HR

Sales Account (Strategy Team)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Fluent English to communicate with clients/ internal expats

300 - 350$
Hồ Chí Minh
04/12/2017
Lượt xem: 397

Senior Media Planner

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

500 - 1000$
Hồ Chí Minh
15/11/2017
Lượt xem: 383

Social Media Specialist

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Experience in social media and digital marketing

500 - 750$
Hồ Chí Minh
27/06/2017
Lượt xem: 936

Online Media Planner

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good knowledge of all banner size and have interest in media and advertising

500 - 750$
Hồ Chí Minh
27/06/2017
Lượt xem: 843

Head of Video Production

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

A deep understanding of channels for promoting video content; how these work and how to make content reach millions of people

1000 - 2500$
Hồ Chí Minh
16/06/2017
Lượt xem: 1085

Civil Engineer

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Trung Trung Cấp

600 - 1300$
Hồ Chí Minh
16/05/2017
Lượt xem: 917

Advertisement Sales Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh tốt, có kinh nghiệm về quảng cáo, truyền thông

1500 - 2000$
Hà Nội
14/04/2017
Lượt xem: 1299

Media Specialist

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Native English

1500 - 2500$
Hồ Chí Minh
11/01/2017
Lượt xem: 1147

Nhân viên thông tin N2, toeic 700

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Tốt nghiệp Đại học

1000 - 2000$
Hà Nội
18/03/2016
Lượt xem: 1309

Assistant Production Manager

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Cao Cấp

1000 - 1200$
Bình Dương
19/02/2016
Lượt xem: 932
Lên trên