Việc làm ngành Thu Mua / Vật Tư / Cung Vận - Jellyfish HR

Purchasing staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Trung Trung Cấp

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại lĩnh vực tương đương, tiếng Anh và tiếng Trung tốt

400 - 600$
Hà Nội
17/11/2017
Lượt xem: 38

Assistant Manager (Purchasing department)

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

800 - 1000$
Hồ Chí Minh
16/11/2017
Lượt xem: 60

TRỢ LÝ QUẢN ĐỐC NHÀ MÁY N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

800 - 1200$
Hà Nội
07/11/2017
Lượt xem: 101

Purchasing Leader

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 1 – 2 years of experience in purchasing goods.

500 - 650$
Hồ Chí Minh
25/10/2017
Lượt xem: 130

Apparel Merchandising Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

450 - 600$
Bình Dương
20/10/2017
Lượt xem: 101

Merchandiser

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

- Tiếng Anh tốt, ít nhất 1 năm kinh nghiệm

300 - 450$
Hải Dương
18/10/2017
Lượt xem: 300

Purchasing Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N4

At least 2 years of experience of purchasing in foreign companies

450 - 550$
Đồng Nai
17/10/2017
Lượt xem: 108

Purchasing staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 1 year experience in purchasing in any field.

400 - 500$
Bình Dương
12/10/2017
Lượt xem: 169

[ĐỒNG NAI] – NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH PHÒNG THU MUA thuộc BỘ PHẬN QUẢN LÝ SẢN XUẤT (Có khả năng tuyển ứng viên ở level senior)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

- Ưu tiên có bằng tiếng Nhật từ N2 trở lên, tuy nhiên N3 trở xuống (có khả năng giao tiếp và trình bày bằng tiếng Nhật) thì vẫn có thể ứng tuyển . - Có ít nhất một năm kinh nghiệm về kế hoạch sản xuất trong ngành chế tạo Nhật Bản - Có ít nhất một n

450 - 600$
Đồng Nai
28/09/2017
Lượt xem: 143

Nhân viên quản lý đơn hàng

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Trung Trung Cấp

1 năm kinh nghiệm

300 - 600$
Nam Định
18/09/2017
Lượt xem: 115
Lên trên