Việc làm ngành Phát triển kinh doanh - Jellyfish HR

Truởng nhóm phát triển và hỗ trợ bán hàng

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh tốt, Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên lĩnh vực tương đương

700 - 900$
Hà Nội
22/09/2017
Lượt xem: 17

Trưởng nhóm kinh doanh N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

500 - 1200$
Hà Nội
21/09/2017
Lượt xem: 36

Logistics sales staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Anh tốt, Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên lĩnh vực tương đương

500 - 600$
Hà Nội
21/09/2017
Lượt xem: 27

Restaurant Operation Manager.

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

1300 - 2000$
Hồ Chí Minh
21/09/2017
Lượt xem: 29

Sales Planning & Management

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Có ít nhất 5-10 năm kinh nghiệm trong Quản lý Bán hàng

1000 - 1500$
Hà Nội
20/09/2017
Lượt xem: 275

Development Deputy Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

1200 - 1500$
Hồ Chí Minh
20/09/2017
Lượt xem: 30

Growth Team Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Anh thành thạo, có ít nhất 4 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

1000 - 1200$
Hà Nội
19/09/2017
Lượt xem: 55

Head of Wallet

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Anh tốt, có 3 -5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

1500 - 3000$
Hà Nội
19/09/2017
Lượt xem: 49

Nhân viên kinh doanh kiêm chăm sóc khách hàng N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

550 - 650$
Bắc Ninh
12/09/2017
Lượt xem: 83

Nam nhân viên phát triển thị trường tiếng Nhật N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

600 - 800$
Hà Nội
11/09/2017
Lượt xem: 162
Lên trên