Việc làm ngành Pháp lý  - Jellyfish HR

Legal Executive/Junior

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1-2 years of experience related to Legal job at foreign company

600 - 800$
Hồ Chí Minh
31/08/2017
Lượt xem: 448

Head of risk management and anti-fraud

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Anh tốt, thành thạo tin học văn phòng, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

1500 - 3000$
Hà Nội
24/07/2017
Lượt xem: 652

Legal Associate

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

2000 - 3000$
Hồ Chí Minh
05/04/2017
Lượt xem: 1035

Junior Associate

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

1000 - 2000$
Hồ Chí Minh
05/04/2017
Lượt xem: 827

Junior Associate

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

am hiểu luật sở hữu trí tuệ, tiếng anh tốt

1000 - 3000$
Hà Nội
05/04/2017
Lượt xem: 1002

Nhân viên phòng pháp chế

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

500 - 600$
Hà Nội
28/03/2017
Lượt xem: 830

Chuyên viên quản lý pháp luật và rủi ro

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

400 - 600$
Hà Nội
28/03/2017
Lượt xem: 815

Trưởng nhóm kiểm soát tuân thủ

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có 2 năm kinh nghiệm

600 - 900$
Hà Nội
24/02/2017
Lượt xem: 820

Trưởng phòng pháp chế

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

tối thiểu 3 năm kinh nghiệm

1000 - 1500$
Hà Nội
24/02/2017
Lượt xem: 1176

Trưởng phòng kiểm soát rủi ro

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

tối thiểu 5 năm kinh nghiệm

1000 - 2000$
Hà Nội
24/02/2017
Lượt xem: 823
Lên trên