Việc làm ngành Mỹ Thuật / Nghệ Thuật / Thiết Kế - Jellyfish HR

UI/UX Designer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Có kinh nghiệm khoảng 1 năm về UI / UX , mạnh về UX là một lợi thế, có khả năng research khá.

600 - 1000$
Hồ Chí Minh
09/11/2017
Lượt xem: 114

Senior Designer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Có ita nhất 5 năm knh nghiệm làm Marketing, kĩ năng thiết kế tốt

1000 - 1500$
Hà Nội
06/10/2017
Lượt xem: 300

Designer for Apparel

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

450 - 600$
Bình Dương
25/09/2017
Lượt xem: 137

Designer for packaging

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

400 - 700$
Bình Dương
01/09/2017
Lượt xem: 420

Marketing Designer

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

700 - 1000$
Hồ Chí Minh
30/08/2017
Lượt xem: 414

2D Artist - J3277

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Experience in Gaming industry

700 - 1000$
Hồ Chí Minh
04/08/2017
Lượt xem: 635

[HỒ CHÍ MINH]- Nhân viên Thiết kế Quảng cáo

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

Có thể sử dụng Photoshop/Illustrator

300 - 1000$
Hồ Chí Minh
07/07/2017
Lượt xem: 979

Design Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

1000 - 1500$
Hồ Chí Minh
28/06/2017
Lượt xem: 812

Nhân viên thiết kế 3D CAD

Nhân viên mới ra trường

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Thiết kế, Gia công.

300 - 350$
Vĩnh Phúc
02/06/2017
Lượt xem: 769

Design Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Good at CAD 2D/3D.

500 - 650$
Hồ Chí Minh
22/05/2017
Lượt xem: 826
Lên trên