Việc làm ngành Mỹ Thuật / Nghệ Thuật / Thiết Kế - Jellyfish HR

Art Director (Senior Visual Designer)

Giám đốc

Tiếng Anh Trung Cấp

2500 - 3500$
Hồ Chí Minh
18/01/2018
Lượt xem: 50

2D Motion Designer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Experience using Adobe After Effect, Adobe Flash, SPINE, Live 2D Cubism

400 - 1000$
Hồ Chí Minh
17/01/2018
Lượt xem: 87

2D Graphic Designer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Experience using Photoshop & SAI

400 - 1000$
Hồ Chí Minh
17/01/2018
Lượt xem: 68

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ WEB

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

- Có kiến thức về cording website(HTML/CSS/JAVA Script) - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế WEB (photoshop/Illustrator)

500 - 1000$
Hồ Chí Minh
12/01/2018
Lượt xem: 142

UI/UX Designer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Freshers have experience in design also can apply.

600 - 800$
Hồ Chí Minh
20/12/2017
Lượt xem: 275

KĨ SƯ THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tốt nghiệp Đại học các ngành kĩ thuật như Bách Khoa, Sư phạm kĩ thuật, Công nghiệp, Tự nhiên

350 - 600万円
Nhật Bản
22/11/2017
Lượt xem: 459

KĨ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tốt nghiệp Đại học các ngành kĩ thuật như Bách Khoa, Sư Phạm Kĩ Thuật, Công nghiệp, Tự nhiên

335 - 800万円
Nhật Bản
22/11/2017
Lượt xem: 560

UI/UX Designer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Có kinh nghiệm khoảng 1 năm về UI / UX , mạnh về UX là một lợi thế, có khả năng research khá.

600 - 1000$
Hồ Chí Minh
09/11/2017
Lượt xem: 581

Senior Designer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Có ita nhất 5 năm knh nghiệm làm Marketing, kĩ năng thiết kế tốt

1000 - 1500$
Hà Nội
06/10/2017
Lượt xem: 655

Designer for Apparel

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

450 - 600$
Bình Dương
25/09/2017
Lượt xem: 496
Lên trên