Việc làm ngành Marketing - Jellyfish HR

Marketing & Sales Representative Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

400 - 650$
Bình Dương
15/11/2017
Lượt xem: 270

Planning & Marketing Coordinator

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Male only; with over 1 year of marketing experience.

350 - 450$
Hồ Chí Minh
31/10/2017
Lượt xem: 383

Digital Media Specialist

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

800 - 1500$
Hồ Chí Minh
30/10/2017
Lượt xem: 74

Sales Supervisor/ Team leader (Jewelry)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

440 - 880$
Hồ Chí Minh
27/10/2017
Lượt xem: 164

Sales and Marketing Manager.

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

1100 - 2000$
Hồ Chí Minh
26/10/2017
Lượt xem: 71

Deputy General Manager (Sales & Marketing).

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

1100 - 2000$
Hồ Chí Minh
26/10/2017
Lượt xem: 73

Senior Sales & Marketing Executive (Toy products)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

1000 - 1500$
Hồ Chí Minh
19/10/2017
Lượt xem: 134

Senior Sales & Marketing Executive (Fashion)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 3 years of relevant experience in the FMCG, Retail industry (Fashion) or creative products and services is a plus.

900 - 1500$
Hồ Chí Minh
19/10/2017
Lượt xem: 104

Sales & Marketing Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

2000 - 2500$
Hồ Chí Minh
18/10/2017
Lượt xem: 138

Branding Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1 - 2 years of experience in working in a marketing/branding agency.

450 - 750$
Hồ Chí Minh
18/10/2017
Lượt xem: 256
Lên trên