Việc làm ngành Marketing - Jellyfish HR

Sales & Marketing Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

2000 - 2500$
Hồ Chí Minh
15/09/2017
Lượt xem: 43

Web Marketer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

500 - 1000$
Hồ Chí Minh
12/09/2017
Lượt xem: 49

Digital Media Specialist

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

From 2 years experience of and passion for SEO/SEM/digital media and internet marketing

800 - 1500$
Hồ Chí Minh
11/09/2017
Lượt xem: 47

Marketing Project Leader

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 3 year experience of leading and planning marketing activities

1500 - 3000$
Hồ Chí Minh
11/09/2017
Lượt xem: 60

Marketing Designer

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

700 - 1000$
Hồ Chí Minh
30/08/2017
Lượt xem: 170

Promotion Deputy Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

1000 - 1300$
Hồ Chí Minh
23/08/2017
Lượt xem: 371

Promotion Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

450 - 750$
Hồ Chí Minh
23/08/2017
Lượt xem: 259

Chuyên viên Marketing cao cấp

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh tốt, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

1000 - 1200$
Hà Nội
15/08/2017
Lượt xem: 528

Marketing Staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Thương lượng
Hồ Chí Minh
15/08/2017
Lượt xem: 376

Product Marketing

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Từ 24-35t, tiếng Anh tốt, thành thạo tin học văn phòng, Có ít nhất 2 năm làm việc trong lĩnh vực Marketing ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

750 - 1000$
Hà Nội
14/08/2017
Lượt xem: 598
Lên trên