Việc làm ngành Kiểm toán - Jellyfish HR

Audit Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

1500 - 2000$
Hồ Chí Minh
08/11/2017
Lượt xem: 62

Senior Audit Associate

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Cao Cấp

At least “consecutive” five-year experience in “auditing or accounting firm”

750 - 1000$
Hồ Chí Minh
21/06/2017
Lượt xem: 785

Junior Audit Associate

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Bachelor’s degree with an emphasis in Auditing, Accounting, Finance or Banking

350 - 500$
Hồ Chí Minh
21/06/2017
Lượt xem: 781

Accounting Section Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 12 years of experience in required field

1500 - 2000$
Đồng Nai
09/03/2017
Lượt xem: 845

Kiểm toán nội bộ

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

700 - 750$
Hồ Chí Minh
13/02/2017
Lượt xem: 1057

Kiểm toán nội bộ

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Có kinh nghiệm kiểm toán

800 - 900$
Hồ Chí Minh
21/10/2016
Lượt xem: 1384

Chuyên viên tư vấn thuế/ đầu tư icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Nhật N1

Có kinh nghiệm làm việc trên 1 năm ở các doanh nghiệp Nhật Bản

800 - 1500$
Hồ Chí Minh
21/10/2016
Lượt xem: 2254

Nữ Trợ lý tiếng Nhật N2 không yêu cầu kinh nghiệm

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

Tốt nghiệp Đại học , ưu tiên có kinh nghiệm

500 - 700$
Hà Nội
30/09/2016
Lượt xem: 2188

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Trung Trung Cấp

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm Giám đốc Tài chính.

2500 - 3000$
Hà Nội
01/08/2016
Lượt xem: 1315

Accounting Manager

Quản lý
1500 - 2000$
Đồng Nai
06/07/2016
Lượt xem: 830
Lên trên