Việc làm ngành Kho vận - Jellyfish HR

[Đồng Nai] QUẢN LÍ BỘ PHẬN ĐÓNG GÓI

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3 trở lên

450 - 500$
Đồng Nai
06/09/2017
Lượt xem: 99

Nhân viên vật tư

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Nhật N3

Tốt nghiệp ĐH

400 - 450$
Hải Phòng
05/09/2017
Lượt xem: 120

Sales Assistant Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

400 - 500$
Bình Dương
25/07/2017
Lượt xem: 472

Trưởng Phòng Kho Vận

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Có kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực logistics, kho, điều vận và trên 03 năm làm chức vụ Quản lý

660 - 1100$
Hồ Chí Minh
18/07/2017
Lượt xem: 397

Logistics Coordinator

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1 to 3 year’s relevant warehousing/logistics experience

600 - 700$
Hồ Chí Minh
05/07/2017
Lượt xem: 661

Senior Warehouse & Logistics Executive

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Have at least 5 years of experience in warehouse and logistics management

900 - 1000$
Hồ Chí Minh
20/06/2017
Lượt xem: 698

Warehouse Management Staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Have at least 1 year of experience in Warehouse management

450 - 500$
Nhật Bản
20/06/2017
Lượt xem: 784

Phó Phòng KCS (Khu kiểm tra chất lượng đầu ra sản phẩm)

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Anh thành thạo, thành thạo tin học văn phòng, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

800 - 1500$
Hà Nội
15/06/2017
Lượt xem: 872

Sea Freight Customer Service Staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 1 year of experience in forwarding, logistics

450 - 650$
Hồ Chí Minh
12/06/2017
Lượt xem: 724

[Đồng Nai] Thông dịch kiêm phân phối và vận hành kho

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Có trên 2 năm kinh nghiệm làm việc về thông dịch kiêm phân phối và vận hành kho.

550 - 600$
Đồng Nai
30/05/2017
Lượt xem: 626
Lên trên