Việc làm ngành Internet / Online Media - Jellyfish HR

Sales Engineer (website)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

400 - 800$
Hồ Chí Minh
21/09/2017
Lượt xem: 487

Product Executive/Manager

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

800 - 1500$
Hồ Chí Minh
19/07/2017
Lượt xem: 847

[HỒ CHÍ MINH]- Nhân viên Thiết kế Quảng cáo

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

Có thể sử dụng Photoshop/Illustrator

300 - 1000$
Hồ Chí Minh
07/07/2017
Lượt xem: 1071

[HỒ CHÍ MINH]-Nhân viên điều phối

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Nhật N3

Có kỹ năng giao tiếp

350 - 400$
Hồ Chí Minh
03/07/2017
Lượt xem: 669

Media Relation Manager

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Trung Cấp

1000 - 3000$
Hồ Chí Minh
20/06/2017
Lượt xem: 1053
Lên trên