Việc làm ngành In ấn / Xuất bản - Jellyfish HR

Printer Factory Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

at least 8-year work experience working in fields related to printing, Ossett printing

1000 - 1900$
Bình Dương
14/04/2017
Lượt xem: 805

Journalist Assistant

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Age: ~35

700 - 750$
Hồ Chí Minh
24/02/2017
Lượt xem: 814

Biên- phiên dịch - Trợ lý nhà báo người Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

500 - 600$
Hà Nội
01/02/2016
Lượt xem: 1326

Nhân viên kế toán

Nhân Viên có kinh nghiệm
300 - 400$
Hưng Yên
23/07/2015
Lượt xem: 637

Trợ lý Editor N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

500 - 600$
Hà Nội
03/06/2015
Lượt xem: 720
Lên trên