Việc làm ngành Hàng hải - Jellyfish HR

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH THỦ TỤC HẢI QUAN

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2, 2 năm kinh nghiệm khai báo cho doanh nghiệp chế xuất

500 - 600$
Hải Phòng
12/05/2017
Lượt xem: 875
Lên trên