Việc làm ngành Hàng hải - Jellyfish HR

Crew Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

1300 - 1500$
Hồ Chí Minh
14/12/2017
Lượt xem: 300

Vessel Operator

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills

650 - 1100$
Hồ Chí Minh
13/12/2017
Lượt xem: 322

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH THỦ TỤC HẢI QUAN

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2, 2 năm kinh nghiệm khai báo cho doanh nghiệp chế xuất

500 - 600$
Hải Phòng
12/05/2017
Lượt xem: 956
Lên trên