Việc làm ngành Bất động sản - Jellyfish HR

Site Development Team Leader (Manager Level)

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 3 years in the similar position + retail market

2000 - 2500$
Hồ Chí Minh
17/07/2017
Lượt xem: 801

Hỗ trợ Giám đốc quản lý tòa nhà

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

(26 - 40t), cso kinh nghiệm quản lí tòa nhà hoặc văn phòng

600 - 1000$
Hà Nội
12/07/2017
Lượt xem: 958

Real Estate Sales staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Living in Binh Duong province or have long time working in Binh Duong

400 - 600$
Hồ Chí Minh
04/07/2017
Lượt xem: 822

Head of Leasing Retail

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Cao Cấp

1300 - 2200$
Hồ Chí Minh
06/06/2017
Lượt xem: 844

Real Estate Marketing Research Staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Must be currently living in Binh Duong Province

270 - 400$
Bình Dương
08/05/2017
Lượt xem: 876

Retail Leasing Executive

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 2 years of experience in Leasing-Retail Services

700 - 1000$
Hồ Chí Minh
03/05/2017
Lượt xem: 707

[HỒ CHÍ MINH]_NHÂN VIÊN KINH DOANH

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

- Có kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng, bất động sản.

800 - 1000$
Hồ Chí Minh
13/04/2017
Lượt xem: 955

Property Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

3- 5 years experiences in property/building management

880 - 3520$
Hồ Chí Minh
29/12/2016
Lượt xem: 877

Apartment Sales Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Have experience or high interest of market research, especially real estate market

300 - 500$
Hồ Chí Minh
30/11/2016
Lượt xem: 857

Senior Property Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

5+ years experience in Property Manager position

1500 - 2000$
Hồ Chí Minh
23/11/2016
Lượt xem: 1029
Lên trên