Việc làm ngành R&D - Jellyfish HR

Digital Media Specialist

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

From 2 years experience of and passion for SEO/SEM/digital media and internet marketing

800 - 1500$
Hồ Chí Minh
11/09/2017
Lượt xem: 60

Marketing Project Leader

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 3 year experience of leading and planning marketing activities

1500 - 3000$
Hồ Chí Minh
11/09/2017
Lượt xem: 143

Technical & Development Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 5 year experiences of Technical, R&D management in the Furniture industry.

1000 - 3000$
Hồ Chí Minh
28/07/2017
Lượt xem: 517

R&D Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

2000 - 3500$
Hồ Chí Minh
11/07/2017
Lượt xem: 525

Manager for R&D Department

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 3 years management experience

800 - 1200$
Đồng Nai
05/06/2017
Lượt xem: 666

R&D Manager

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Trung Trung Cấp

More than 5 years experience in the same position

1500 - 2500$
Hồ Chí Minh
05/05/2017
Lượt xem: 655

R&D Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 8 years experience

2000 - 3000$
Long An
08/03/2017
Lượt xem: 878

Quản lý nghiên cứu và phát triển (R&D)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Kinh nghiệm 3 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh của bộ phận Nghiên cứu và phát triển (R&D)

1000 - 1200$
Hồ Chí Minh
25/11/2016
Lượt xem: 957

R&D Department Technican

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Ưu tiên có 2-3 kinh nghiệm tương đương ( ví dụ như làm việc tại foxxcon, samsung….

500 - 1000$
Bắc Giang
14/07/2016
Lượt xem: 685

R&D Manager

Quản lý
800 - 1000$
Long An
08/07/2016
Lượt xem: 661
Lên trên