Việc làm ngành IT - Phần mềm - Jellyfish HR

Nữ IT Comtor N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

600 - 1000$
Hà Nội
21/09/2017
Lượt xem: 35

Senior PHP developer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

02 năm kinh nghiệm phát triển các dự án thực tế sử dụng PHP

700 - 1200$
Hà Nội
21/09/2017
Lượt xem: 23

Senior Mobile Developer

Nhân Viên có kinh nghiệm
~ 2000$
Hồ Chí Minh
14/09/2017
Lượt xem: 54

Senior Software Development Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm
1200 - 1600$
Hồ Chí Minh
13/09/2017
Lượt xem: 52

Java Team Leader

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Kinh nghiệm ở vị trí leader

900 - 1200$
Hồ Chí Minh
13/09/2017
Lượt xem: 628

Front-End Developer (Web Designer)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

600 - 1000$
Hồ Chí Minh
12/09/2017
Lượt xem: 56

Software Engineer

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 2 years of experience in Entity Framework MVVM, WPF & Web API, 2 years of experience in database analyze/design & store procedure

700 - 1000$
Hà Nội
12/09/2017
Lượt xem: 65

Digital Media Specialist

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

From 2 years experience of and passion for SEO/SEM/digital media and internet marketing

800 - 1500$
Hồ Chí Minh
11/09/2017
Lượt xem: 60

Marketing Project Leader

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 3 year experience of leading and planning marketing activities

1500 - 3000$
Hồ Chí Minh
11/09/2017
Lượt xem: 143

Senior Full Stack Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1100 - 2000$
Hồ Chí Minh
08/09/2017
Lượt xem: 122
Lên trên