Việc làm ngành IT - Phần mềm - Jellyfish HR

C/C++ Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có kinh nghiệm C/C++, tư duy giải thuật tốt

1200 - 2200$
Hà Nội
22/02/2018
Lượt xem: 20

QC Engineer position.

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1000 - 1500$
Hồ Chí Minh
09/02/2018
Lượt xem: 181

Senior PHP Developers.

Nhân Viên có kinh nghiệm
1200 - 1800$
Hồ Chí Minh
09/02/2018
Lượt xem: 158

Programmer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

450 - 800$
Hồ Chí Minh
09/02/2018
Lượt xem: 165

Wed Developer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1000 - 1500$
Hồ Chí Minh
07/02/2018
Lượt xem: 179

IT communicator leader

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

- Độ tuổi: 25-35 tuổi - Trên 3 năm kinh nghiệm làm BSE

1000 - 1300$
Hồ Chí Minh
06/02/2018
Lượt xem: 204

Senior .NET Developer

Nhân Viên có kinh nghiệm
1200 - 1800$
Hồ Chí Minh
30/01/2018
Lượt xem: 196

Automation test

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

1+ years of Manualy test , 1+ years of test automation, Proficient in English

750 - 900$
Hà Nội
30/01/2018
Lượt xem: 338

Visual Designer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1000 - 2000$
Hồ Chí Minh
29/01/2018
Lượt xem: 204

Business Leader

Nhân Viên có kinh nghiệm
2500 - 3500$
Hồ Chí Minh
24/01/2018
Lượt xem: 588
Lên trên