Việc làm ngành IT-Phần cứng / Mạng - Jellyfish HR

HTML Coding

Nhân Viên có kinh nghiệm
350 - 530$
Hồ Chí Minh
09/02/2018
Lượt xem: 170

Networking Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

530 - 790$
Hồ Chí Minh
05/02/2018
Lượt xem: 165

System Analyst (Open for fresher)

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

650 - 1000$
Hà Nội
23/11/2017
Lượt xem: 653

Network Developer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

350 - 750$
Đà Nẵng
22/11/2017
Lượt xem: 569

IT System Administrator

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Có kinh nghiệm về quản lý hệ thống CNTT. (Máy chủ / Máy PC / Máy in)

~ 400$
Hải Phòng
06/11/2017
Lượt xem: 552

Nữ IT Comtor N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

600 - 1000$
Hà Nội
21/09/2017
Lượt xem: 776

HTML / CSS / Front-end Developer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

600 - 1000$
Hồ Chí Minh
30/08/2017
Lượt xem: 1233

Java Project Manager

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1300 - 2000$
Hồ Chí Minh
28/07/2017
Lượt xem: 1455

IT Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích ứng dụng và quản lý dự án.

400 - 850$
Hải Phòng
20/07/2017
Lượt xem: 599

Senior SI Specialist/ Chuyên viên Tích hợp Hệ thống (System)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

3 năm kinh nghiệm tích hợp hệ thống hoặc quản trị vận hành hệ thống, máy chủ, tủ đĩa, phần mềm hệ thống

600 - 1200$
Hà Nội
12/07/2017
Lượt xem: 1025
Lên trên