Việc làm

Apparel Merchandising Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

450 - 600$
Bình Dương
20/10/2017
Lượt xem: 14

General Affair Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

600 - 800$
Hồ Chí Minh
20/10/2017
Lượt xem: 27

Tuyến gấp NỮ PHIÊN DỊCH VIÊN N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

500 - 700$
Hà Nội

KCN Thăng Long 1- Đông Anh – Hà Nội

20/10/2017
Lượt xem: 24

NỮ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - TIẾNG NHẬT N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Sơ cấp

Tiếng Nhật N2

450 - 650$
Hưng Yên

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

20/10/2017
Lượt xem: 25

Senior Sales & Marketing Executive (Toy products)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

1000 - 1500$
Hồ Chí Minh
19/10/2017
Lượt xem: 45

Local Sales Staff (Plastic Products).

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

500 - 700$
Hồ Chí Minh
19/10/2017
Lượt xem: 44

Sales staff (Chemical Field)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

700 - 1000$
Hồ Chí Minh
19/10/2017
Lượt xem: 36

Senior Sales & Marketing Executive (Fashion)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 3 years of relevant experience in the FMCG, Retail industry (Fashion) or creative products and services is a plus.

900 - 1500$
Hồ Chí Minh
19/10/2017
Lượt xem: 25

Consulting Sales Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Advanced English skills

800 - 1200$
Hồ Chí Minh

District 1, Ho Chi Minh City

18/10/2017
Lượt xem: 49

Sales & Marketing Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

2000 - 2500$
Hồ Chí Minh

District 7

18/10/2017
Lượt xem: 54

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên