11 từ và cụm từ thông minh bạn nên sử dụng khi đàm phán mức lương

11 từ và cụm từ thông minh bạn nên sử dụng khi đàm phán mức lương

Sẽ tuyệt vời biết bao nếu nếu trên thế giới này tồn tại những cụm từ “ma thuật” mà khi bạn nói ra thì chắc chắn nhận được 100% sự tán thành của mọi người. Thật không may, chúng ta đang sống trong thế giới thực và cụm từ thần kỳ đảm bảo thành công tức thì ấy đương nhiên không hề tồn tại. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, không bao giờ là bế tắc nếu chúng ta nỗ lực tìm cách giải quyết.
Tự do nhưng vẫn đạt được kết quả vĩ đại trong công việc, hãy áp dụng 7 cách sau đây

Tự do nhưng vẫn đạt được kết quả vĩ đại trong công việc, hãy áp dụng 7 cách sau đây

Cách tổ chức theo mô hình “phẳng” tạo tính hiệu quả, thoải mái và thành công hơn cho mỗi công ty, nhưng không thể chối bỏ một điều rằng cấu trúc này gây ra một sự hỗn loạn không hề nhỏ. Với một mức độ tự do khá cao, nếu không có những chỉ dẫn hợp lí, nhân viên của bạn sẽ xử lý thời gian một cách “vô tội vạ” đấy.
Lên trên