Đội ngũ nhân sự

Cao Ngọc Hà Mi

Cao Ngọc Hà Mi

Chức danh: Career Advisor

Văn phòng: Hồ Chí Minh

Thị trường: Công ty Đa quốc gia, ngành nghề Back office

Trình độ: Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương HCM

Gia nhập JellyFishHR: 2017

Tại sao là JellyFishHR:

Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Mi lại có mong muốn được phát triển con đường nghề nghiệp trong lĩnh vực nhân sự và quyết định trở thành headhunter như là một bước khởi đầu. Với vị trí tư vấn nghề nghiệp, Mi hy vọng có thể mang đến những cơ hội nghề nghiệp cho các ứng viên và đáp ứng nhu cầu nhân sự của các doanh nghiệp.

Thông điệp gửi đến ứng viên:

The beginning is always today

Thông tin liên hệ

028 6657 8332

Lên trên