Việc làm tại Hồ Chí Minh - Jellyfish HR

Internal Headhunter

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 2 to 4 years of experience in Recruiting

800 - 1200$
Hồ Chí Minh
19/09/2017
Lượt xem: 14

Trưởng Nhóm Tuyển Dụng - Đào Tạo

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

700 - 1200$
Hồ Chí Minh
18/09/2017
Lượt xem: 22

HR Manager - J3476

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

2000 - 2500$
Hồ Chí Minh
15/09/2017
Lượt xem: 46

Sales Assistant

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

500 - 600$
Hồ Chí Minh
15/09/2017
Lượt xem: 65

Sales & Marketing Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

2000 - 2500$
Hồ Chí Minh
15/09/2017
Lượt xem: 43

Senior Mobile Developer

Nhân Viên có kinh nghiệm
~ 2000$
Hồ Chí Minh
14/09/2017
Lượt xem: 40

HR Leader

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

600 - 700$
Hồ Chí Minh
14/09/2017
Lượt xem: 103

Senior Software Development Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm
1200 - 1600$
Hồ Chí Minh
13/09/2017
Lượt xem: 41

Java Team Leader

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Kinh nghiệm ở vị trí leader

900 - 1200$
Hồ Chí Minh
13/09/2017
Lượt xem: 607

Web Marketer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

500 - 1000$
Hồ Chí Minh
12/09/2017
Lượt xem: 49
Lên trên