Việc làm tại Hà Nội - Jellyfish HR

Growth Team Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Anh thành thạo, có ít nhất 4 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

1000 - 1200$
Hà Nội
19/09/2017
Lượt xem: 14

Corp Sale Executive

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh tốt, Có 1- 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

500 - 800$
Hà Nội
19/09/2017
Lượt xem: 14

Head of Wallet

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Anh tốt, có 3 -5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

1500 - 3000$
Hà Nội
19/09/2017
Lượt xem: 12

Sales Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Anh tốt, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

600 - 800$
Hà Nội
18/09/2017
Lượt xem: 30

TRƯỞNG NHÓM ISO, tiếng Nhật N2

Quản lý

Tiếng Nhật N2

700 - 900$
Hà Nội
15/09/2017
Lượt xem: 70

Sales kỹ thuật N3 hoặc tiếng Anh trung cấp

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

~ 500$
Hà Nội
12/09/2017
Lượt xem: 87

Software Engineer

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 2 years of experience in Entity Framework MVVM, WPF & Web API, 2 years of experience in database analyze/design & store procedure

700 - 1000$
Hà Nội
12/09/2017
Lượt xem: 41

Trưởng phòng mua hàng tiếng Nhật N3 hoặc tiếng Anh trung cấp

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

1500 - 1600$
Hà Nội
11/09/2017
Lượt xem: 128

Trưởng Phòng Kinh Doanh (miền Bắc, Nam)

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Trung Cấp

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, Từng làm việc ở các công ty FMCG, công ty phân phối rượu vang

1400 - 1700$
Hà Nội
11/09/2017
Lượt xem: 47

Nam nhân viên phát triển thị trường tiếng Nhật N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

600 - 800$
Hà Nội
11/09/2017
Lượt xem: 141
Lên trên