Việc làm tại Hà Nội - Jellyfish HR

Purchasing staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Trung Trung Cấp

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại lĩnh vực tương đương, tiếng Anh và tiếng Trung tốt

400 - 600$
Hà Nội
17/11/2017
Lượt xem: 21

Metal working "Milling machine / lathe engineer"

Nhân Viên có kinh nghiệm

Có ít nhất 2 năm vận hành máy phay, máy tiện công nghiệp

400 - 450$
Hà Nội
17/11/2017
Lượt xem: 22

Accounting cum Admin staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Nữ, có 2 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tài chính

500 - 600$
Hà Nội
17/11/2017
Lượt xem: 33

Market Data Analyst

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

3 - 5 năm kinh nghiệm tại lĩnh vực phân tích dữ liệu, tiếng Anh tốt

2500 - 3000$
Hà Nội
17/11/2017
Lượt xem: 18

Sale Staff (Male Only)

Nhân Viên có kinh nghiệm
450 - 600$
Hà Nội
17/11/2017
Lượt xem: 27

Accounting Supervisor

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Nữ tốt nghiệp Đh, từ 28 ~ 35 tuổi

850 - 1100$
Hà Nội
15/11/2017
Lượt xem: 42

Industrial Sales engineer, Electroplating Chemicals

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Có 3 năm kinh nghiệm tại lĩnh vực tương đương, tiếng Anh tốt

500 - 1200$
Hà Nội
15/11/2017
Lượt xem: 47

Team Leader of Technical Service Hanoi Branch

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, tiếng Anh tốt

400 - 750$
Hà Nội
15/11/2017
Lượt xem: 32

Phiên dịch tiếng Nhật N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

450 - 550$
Hà Nội
15/11/2017
Lượt xem: 47

Trưởng phòng hành chính N1

Quản lý

Tiếng Nhật N1

1200 - 1500$
Hà Nội
15/11/2017
Lượt xem: 67
Lên trên