Việc làm tại Vĩnh Phúc - Jellyfish HR

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

800 - 1100$
Vĩnh Phúc
01/08/2017
Lượt xem: 364

Customer Support

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.

500 - 800$
Vĩnh Phúc
19/07/2017
Lượt xem: 458

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

700 - 1200$
Vĩnh Phúc
22/06/2017
Lượt xem: 821

Nhân viên thiết kế 3D CAD

Nhân viên mới ra trường

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Thiết kế, Gia công.

300 - 350$
Vĩnh Phúc
02/06/2017
Lượt xem: 769

Phiên dịch tiếng Trung

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Trung Cao Cấp

Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng.

300 - 350$
Vĩnh Phúc
02/06/2017
Lượt xem: 721

Trưởng nhóm Quản lý Chất lượng

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

700 - 800$
Vĩnh Phúc
16/05/2017
Lượt xem: 691

║Trưởng nhóm Quản lý Sản xuất║

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

700 - 800$
Vĩnh Phúc
15/03/2017
Lượt xem: 811
400 - 600$
Vĩnh Phúc
15/03/2017
Lượt xem: 740
400 - 600$
Vĩnh Phúc
15/03/2017
Lượt xem: 769

QUẢN LÝ NHÓM QAQC N3

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3, có kinh nghiệm 3 năm

700 - 800$
Vĩnh Phúc
16/11/2016
Lượt xem: 1195
Lên trên