Việc làm tại Nhật Bản - Jellyfish HR

KỸ SƯ LẬP TRÌNH GAME(SERVER- SIDE)(PHP・Ruby・Java)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

- Có kinh nghiệm phát triển,lập trình phần mềm,… cho các web

~ 2000$
Nhật Bản
08/11/2017
Lượt xem: 49

KỸ SƯ ANDROID(JAVA)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

- Có kinh nghiệm phát triển,lập trình phần mềm,… cho hệ điều hành Android

~ 2000$
Nhật Bản
07/11/2017
Lượt xem: 75

KỸ SƯ IOS(Objective-C・Swift)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

- Có kinh nghiệm phát triển,lập trình phần mềm,…

~ 2000$
Nhật Bản
07/11/2017
Lượt xem: 59

BrSE (on site) [Up to 50 man]

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

2-3 năm kinh nghiệm

30 - 50万円
Nhật Bản
06/11/2017
Lượt xem: 984

Kĩ Sư Sang Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, tiếng Anh giao tiếp thanh thạo hoặc tiếng Nhật N3

2000 - 2200$
Nhật Bản
23/08/2017
Lượt xem: 699

[NHẬT BẢN]- Sale Staff (bộ phận môi trường)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N1

Trên 3 năm kinh nghiệm kinh doanh với khách hàng Nhật

22 - 25万円
Nhật Bản
31/07/2017
Lượt xem: 778

Warehouse Management Staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Have at least 1 year of experience in Warehouse management

450 - 500$
Nhật Bản
20/06/2017
Lượt xem: 975

[Nhật Bản] Kỹ sư thiết kế mạch điện tử

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở lĩnh vực thiết kế mạch điện tử

24 - 35万円
Nhật Bản
22/02/2017
Lượt xem: 1508

[Nhật Bản] Kỹ sư cơ sở hạ tầng

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Kinh nghiệm 6 tháng trở lên ở vị trí kỹ sư cơ sở hạ tầng

27 - 35万円
Nhật Bản
22/02/2017
Lượt xem: 1482

[Nhật Bản] Kỹ sư phần mềm

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở lĩnh vực phát triển phần mềm

25 - 35万円
Nhật Bản
22/02/2017
Lượt xem: 1376
Lên trên