Việc làm tại Nhật Bản - Jellyfish HR

Kĩ Sư Sang Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, tiếng Anh giao tiếp thanh thạo hoặc tiếng Nhật N3

2000 - 2200$
Nhật Bản
23/08/2017
Lượt xem: 357

[NHẬT BẢN]- Sale Staff (bộ phận môi trường)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N1

Trên 3 năm kinh nghiệm kinh doanh với khách hàng Nhật

22 - 25万円
Nhật Bản
31/07/2017
Lượt xem: 647

Warehouse Management Staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Have at least 1 year of experience in Warehouse management

450 - 500$
Nhật Bản
20/06/2017
Lượt xem: 784

[Nhật Bản] Kỹ sư thiết kế mạch điện tử

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở lĩnh vực thiết kế mạch điện tử

24 - 35万円
Nhật Bản
22/02/2017
Lượt xem: 1238

[Nhật Bản] Kỹ sư cơ sở hạ tầng

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Kinh nghiệm 6 tháng trở lên ở vị trí kỹ sư cơ sở hạ tầng

27 - 35万円
Nhật Bản
22/02/2017
Lượt xem: 1206

[Nhật Bản] Kỹ sư phần mềm

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở lĩnh vực phát triển phần mềm

25 - 35万円
Nhật Bản
22/02/2017
Lượt xem: 1137

[Nhật Bản] Kỹ sư thiết kế kỹ thuật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tốt nghiệp ngành liên quan đến kỹ thuật, công nghệ

24 - 35万円
Nhật Bản
22/02/2017
Lượt xem: 1291

[Nhật Bản] Kỹ sư phát triển Web

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Kinh nghiệm 6 tháng trở lên ở lĩnh vực phát triển Web

25 - 35万円
Nhật Bản
22/02/2017
Lượt xem: 1224

Front Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Nhật N3

Kinh nghiệm phát triển PHP 1 năm trở lên

25 - 32万円
Nhật Bản
10/02/2017
Lượt xem: 1442

Kỹ sư cầu nối - BSE

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Kinh nghiệm làm việc trong các công ty IT 3 năm trở lên

33 - 50万円
Nhật Bản
10/02/2017
Lượt xem: 1229
Lên trên