Việc làm tại Nghệ An - Jellyfish HR

Trợ lý kiêm phiên dịch N2 - Thanh Hoá

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

700 - 1000$
Nghệ An
14/09/2017
Lượt xem: 291

Phiên dịch tiếng Nhật N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

400 - 500$
Nghệ An
23/08/2017
Lượt xem: 186

Phiên dịch tiếng Nhật

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
Nghệ An
18/04/2015
Lượt xem: 599
Lên trên