Việc làm tại Hưng Yên - Jellyfish HR

BIÊN PHIÊN DỊCH TIÊNG NHẬT

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật tương đương N2, kinh nghiệm Biên phiên dịch sản xuất

600 - 650$
Hưng Yên
05/01/2018
Lượt xem: 755

Maintenance and Improvement staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương, tiếng Anh khá

300 - 400$
Hưng Yên
20/12/2017
Lượt xem: 272

PE/Maintenance

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương, tiếng Anh khá

350 - 400$
Hưng Yên
20/12/2017
Lượt xem: 247

PHIÊN DỊCH KIÊM HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

400 - 600$
Hưng Yên
20/12/2017
Lượt xem: 318

TRƯỞNG NHÓM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

600 - 750$
Hưng Yên
20/12/2017
Lượt xem: 228

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

450 - 500$
Hưng Yên
20/12/2017
Lượt xem: 297

PHÓ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

900 - 1000$
Hưng Yên
28/11/2017
Lượt xem: 379

NHÂN VIÊN LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ cấp

Tiếng Nhật N3

450 - 500$
Hưng Yên
24/11/2017
Lượt xem: 438

HR SUPERVISOR N2

Quản lý

Tiếng Nhật N2

700 - 800$
Hưng Yên
22/11/2017
Lượt xem: 697

Nhân viên Đảm bảo chất lượng N3

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

400 - 450$
Hưng Yên
17/11/2017
Lượt xem: 498
Lên trên