Việc làm tại Hải Dương - Jellyfish HR

TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2, kinh nghiệm phiên dịch

400 - 700$
Hải Dương
15/09/2017
Lượt xem: 149

Kỹ sư kỹ thuật sản xuất

Quản lý

Tiếng Nhật N3

Có trên 3 năm kinh nghiệm ép phun

500 - 700$
Hải Dương
04/08/2017
Lượt xem: 459

Trưởng bộ phận quản lý an toàn vệ sinh tiếng Nhật

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

800 - 1000$
Hải Dương
02/08/2017
Lượt xem: 383

Phiên dịch tiếng Nhật cho phòng QC

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

500 - 700$
Hải Dương
31/07/2017
Lượt xem: 377

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật bộ phận QC

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

400 - 700$
Hải Dương
31/07/2017
Lượt xem: 342
~ 1300$
Hải Dương
31/07/2017
Lượt xem: 632
~ 1300$
Hải Dương
31/07/2017
Lượt xem: 428

Trưởng bộ phận sản xuất tiếng Nhật

Trưởng Phòng

Tiếng Nhật N3

~ 1300$
Hải Dương
31/07/2017
Lượt xem: 425
~ 1300$
Hải Dương
31/07/2017
Lượt xem: 452

Trưởng phòng quản lý sản xuất ( GROSS 1000 – 1200 $)

Quản lý

Tiếng Nhật N3

tiếng Nhật N3, kinh nghiệm quản lý 5 năm

1000 - 1200$
Hải Dương
21/07/2017
Lượt xem: 714
Lên trên