Việc làm tại Bình Dương - Jellyfish HR

Accountant cum Admin

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

440 - 600$
Bình Dương
18/09/2017
Lượt xem: 24

QA QC Leader

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

800 - 1500$
Bình Dương
12/09/2017
Lượt xem: 47

Designer for packaging

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

400 - 700$
Bình Dương
01/09/2017
Lượt xem: 160

Trainer Officer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

600 - 700$
Bình Dương
31/08/2017
Lượt xem: 168

Technical Service Officer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

600 - 800$
Bình Dương
31/08/2017
Lượt xem: 158

Spare Parts Sales Officer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

500 - 700$
Bình Dương
31/08/2017
Lượt xem: 161

Quality Assurance Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1000 - 1500$
Bình Dương
29/08/2017
Lượt xem: 327

[BÌNH DƯƠNG]- Nhân viên báo giá

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Nữ giới

400 - 500$
Bình Dương
29/08/2017
Lượt xem: 163

Sales Executive (packaging and woodworking industry)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

600 - 1000$
Bình Dương
23/08/2017
Lượt xem: 255

Sales Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

900 - 1000$
Bình Dương
23/08/2017
Lượt xem: 256
Lên trên