Việc làm tại Bình Dương - Jellyfish HR

Marketing & Sales Representative Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

400 - 650$
Bình Dương
15/11/2017
Lượt xem: 270

Sales Assistant (English interpreter)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

400 - 600$
Bình Dương
09/11/2017
Lượt xem: 62

Production Planning Leader

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 3 years of experience in production planning/ production control

800 - 1300$
Bình Dương
08/11/2017
Lượt xem: 59

Packaging Leader

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

800 - 1300$
Bình Dương
08/11/2017
Lượt xem: 45

Sales Supervisor

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Trung Cấp

600 - 1000$
Bình Dương
26/10/2017
Lượt xem: 110

[BÌNH DƯƠNG] – NHÂN VIÊN QUẢN LÍ SẢN XUẤT KIÊM THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại nhà máy,làm trong công ty về ngành may mặc - Hiểu biết về những từ ngữ chuyên ngành - Ưu tiên những ứng viên sống ở Bình dương

500 - 600$
Bình Dương
26/10/2017
Lượt xem: 89

Site Project Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Over 5 years of experience as a Site Project Manager.

2000 - 4000$
Bình Dương
24/10/2017
Lượt xem: 75

Apparel Merchandising Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

450 - 600$
Bình Dương
20/10/2017
Lượt xem: 91

R&D Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

400 - 500$
Bình Dương
16/10/2017
Lượt xem: 103

Purchasing staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 1 year experience in purchasing in any field.

400 - 500$
Bình Dương
12/10/2017
Lượt xem: 162
Lên trên