Sẻ chia cuộc sống cùng các câu chuyện từ Jellyfish HR

Bản đồ cuộc đời

25-09-2013 00:00:00
Bản đồ cuộc đời
Bạn cần phải lên kế hoạch cho bản thân. Kế hoạch cũng như là tập bản đồ, lời chỉ dẫn, mục tiêu, đường đi, biển chỉ đường, phương hướng, lộ trình hay một chiến lược. Nó nói lên rằng lúc
Đọc tiếp

Nghệ thuật khen ngợi

16-08-2013 00:00:00
Nghệ thuật khen ngợi
Có thể có người cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể bày tỏ được ý muốn "lấy lòng" người khác bằng thái độ và hành động cụ thể. Điều đó không sai, nhưng chưa đủ. Bởi ngợi khen bằng lời vẫn
Đọc tiếp
Lên trên