Phiên dịch tiếng nhật Jobs

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2

400 - 500$
Hải Phòng

KCN VSIP, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

31/08/2017
View: 306

Phiên dịch tiếng Nhật N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

400 - 500$
Nghệ An

KCN Yên Thành

23/08/2017
View: 177

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2, kinh nghiệm phiên dịch, kinh nghiệm làm công ty Nhật

600 - 700$
Hải Phòng

KCN VSIP, Hải Phòng

22/08/2017
View: 531

Phiên dịch tiếng Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

400 - 500$
Bắc Ninh

Tiên Du

11/08/2017
View: 564

Phiên dịch tiếng Nhật bộ phận xuất khẩu lao động

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2, kinh nghiệm làm lĩnh vực liên quan hoặc phiên dịch

700 - 1000$
Hải Phòng

Nội thành Hải Phòng

02/08/2017
View: 447

NỮ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG KIÊM PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

500 - 650$
Bắc Ninh

KCN Tiên Sơn (Có xe đưa đón)

01/08/2017
View: 349

Phiên dịch tiếng Nhật cho phòng QC

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

500 - 700$
Hải Dương

KCN Tân Trường

31/07/2017
View: 377

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật bộ phận QC

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

400 - 700$
Hải Dương

KCN Tân Trường

31/07/2017
View: 342

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

500 - 700$
Hà Nội

KCN Thăng Long

28/07/2017
View: 559

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT THỜI VỤ 10 THÁNG (GROSS 600 - 900 $)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2 trở lên, thích công việc thời vụ

600 - 900$
Hải Phòng

Khu công nghiệp VSIP - Hải Phòng

18/07/2017
View: 629
Lên trên