Phiên dịch tiếng nhật Jobs

NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N1

- Tốt nghiệp Đại học - Có hơn 2 năm kinh nghiệm dịch <Ưu tiên> - Những ứng viên đã từng sống ở Nhật - Sống ở Đồng Nai

1000 - 2000$
Đồng Nai

KCN Amata

15/11/2017
View: 65

Phiên dịch tiếng Nhật N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

450 - 550$
Hà Nội

KCN Thăng Long 1

15/11/2017
View: 54

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊM BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

- Giới tính: Nữ - Có kinh nghiệm 2 năm trở lên làm ở vị trí thông dịch tiếng Nhật - Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Logictis

700 - 1000$
Hồ Chí Minh

Biên Hòa, Đồng Nai

13/11/2017
View: 48

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

tiếng Nhật N2, kinh nghiệm phiên dịch

450 - 600$
Hải Phòng

KCN VSIP, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

01/11/2017
View: 301

Biên phiên dịch tiếng Nhậticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N1

Tiếng Nhật N1, 5 năm kinh nghiệm dịch ở các công ty Nhật hoặc tương tác với khách hàng Nhật

1500 - 2500$
Hồ Chí Minh

Quận Tân Bình

31/10/2017
View: 135

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N3 TRỞ LÊN

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật tương đương N2, có kinh nghiệm thực tập sinh

350 - 400$
Hải Phòng

KCN Hải Thành, Hải Phòng

29/09/2017
View: 438

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2

400 - 500$
Hải Phòng

KCN VSIP, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

31/08/2017
View: 487

Phiên dịch tiếng Nhật N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

400 - 500$
Nghệ An

KCN Yên Thành

23/08/2017
View: 282

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2, kinh nghiệm phiên dịch, kinh nghiệm làm công ty Nhật

600 - 700$
Hải Phòng

KCN VSIP, Hải Phòng

22/08/2017
View: 662

Phiên dịch tiếng Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

400 - 500$
Bắc Ninh

Tiên Du

11/08/2017
View: 697
Lên trên