Phiên dịch tiếng nhật Jobs

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N1

<Ưu tiên> . Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành chế tạo

800 - 1200$
Bình Dương

Bình Dương

11/01/2018
View: 155

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2, 1 năm kinh nghiệm phiên dịch hoặc 2 năm công việc sử dụng tiếng Nhật

500 - 700$
Hải Phòng

KCN VSIP, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

09/01/2018
View: 553

BIÊN PHIÊN DỊCH TIÊNG NHẬT

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật tương đương N2, kinh nghiệm Biên phiên dịch sản xuất

600 - 650$
Hưng Yên

KCN Thăng Long 2

05/01/2018
View: 778

Biên phiên dịch tiếng Nhật N2

Nhân Viên có kinh nghiệm
800 - 1000$
Hà Nội

KCN Thăng Long 1

18/12/2017
View: 360

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM QUẢN LÝ SẢN XUẤT N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

400 - 800$
Hà Nội

Yên Khánh, Ninh Bình

15/12/2017
View: 329

Phiên dịch tiếng Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2, Ưu tiên người từng làm việc tại các công ty sản xuất của Nhật

~ 450$
Hải Phòng

KCN Nomura, Hải Phòng

14/12/2017
View: 530

NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

600 - 700$
Hà Nội

Mỹ Đình

12/12/2017
View: 346

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

- Giới tính : nữ - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành - Không cần kinh nghiệm <Ưu tiên> Có kinh nghiệm trong ngành chế tạo

400 - 500$
Đồng Nai

KCN Long Đức

08/12/2017
View: 331

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2, 1 năm kinh nghiệm phiên dịch

600 - 700$
Hải Dương

KCN Tân Trường, Hải Dương

08/12/2017
View: 532

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N3

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3, 1 năm kinh nghiệm phiên dịch hiện trường

400 - 500$
Hải Dương

KCN Tân Trường, Hải Dương

08/12/2017
View: 526
Lên trên