Finance Jobs

Finance staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Trung Trung Cấp

Ưu tiên biết tiếng Anh.

500 - 600$
Bắc Giang
19/07/2016
View: 777

Assistant Finance Manager

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English communication skill.

1600 - 1800$
Bắc Giang
12/07/2016
View: 715

Assistant Finance Manager

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh tốt (TOEIC trên 700)

600 - 900$
Hải Phòng
26/05/2016
View: 976

Finance and Admin assistant manager

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Trung Trung Cấp

750 - 1000$
Hồ Chí Minh
19/04/2016
View: 913

Finance and Accounting Team Leader

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

trên 5 năm kinh nghiệm kế toán

1000 - 2000$
Hồ Chí Minh
29/03/2016
View: 888

Finance - Invest Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Negotiate
Mỹ
17/11/2015
View: 855

Revenue Assurance (in Finance & Accounting Department)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

500 - 650$
Hà Nội
19/08/2015
View: 594

Finance Manager

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Negotiate
Bình Dương
07/08/2015
View: 637
Lên trên