Engineer Jobs

Sales Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Anh tốt, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

600 - 800$
Hà Nội

Cầu Giấy

18/09/2017
View: 29

Senior Software Development Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm
1200 - 1600$
Hồ Chí Minh

Tan Binh District, Ho Chi Minh city

13/09/2017
View: 40

Software Engineer

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 2 years of experience in Entity Framework MVVM, WPF & Web API, 2 years of experience in database analyze/design & store procedure

700 - 1000$
Hà Nội

Cầu Giấy

12/09/2017
View: 40

Sales Engineer (Valve)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

A Bachelor’s Degree in technical fields (Mechanical, Automation, Electronic, etc.).

600 - 1600$
Hồ Chí Minh
11/09/2017
View: 68

Application Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

570 - 1100$
Hồ Chí Minh
11/09/2017
View: 53

Senior Full Stack Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1100 - 2000$
Hồ Chí Minh

District 3, Ho Chi Minh city

08/09/2017
View: 99

Software Development Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm
700 - 1500$
Hồ Chí Minh

Tan Binh District, Ho Chi Minh city

06/09/2017
View: 111

QA engineer (Developer in Test)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

800 - 1500$
Hồ Chí Minh

Tan Binh District, Ho Chi Minh city

30/08/2017
View: 455

Senior Front-end Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm
1000 - 2000$
Hồ Chí Minh

District 2, HCM City

30/08/2017
View: 190

PHP Senior Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

600 - 1200$
Hồ Chí Minh

District 1

30/08/2017
View: 984
Lên trên