Jobs

HR Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

5-year experience

1800 - 2500$
Hồ Chí Minh

Bình Thạnh, HCMC

14/01/2021
View: 110

QA STAFF (CHẤT LƯỢNG TRÊN CÔNG ĐOẠN)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

UV Nữ, 2 năm kinh nghiệm

450 - 550$
Bắc Ninh

Tiên Du, Bắc Ninh

14/01/2021
View: 141

QA STAFF (CHẤT LƯỢNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật | 2 năm kinh nghiệm

450 - 550$
Bắc Ninh

Tiên Du, Bắc Ninh

14/01/2021
View: 174

Back-end Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có từ 2 đến 3 năm trở lên kinh nghiệm lập trình ngôn ngữ Java

~ 1000$
Hà Nội

Hà Đông

05/01/2021
View: 286

Front-end Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có kinh nghiệm thực tiễn 2 năm trở lên

~ 1000$
Hà Nội

Hà Đông

05/01/2021
View: 285

Sales Admin/Operatoricon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật / Kinh nghiệm trong xuất nhập khẩu, hải quan

~ 870$
Vĩnh Phúc

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc (work in customer's office)

24/12/2020
View: 525

Biên phiên dịch tiếng Nhậticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3, 1 năm kinh nghiệm

425 - 510$
Đồng Nai

Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

11/12/2020
View: 848

Nhân viên phòng Kỹ thuậticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3, 1 năm kinh nghiệm

468 - 595$
Đồng Nai

Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

11/12/2020
View: 841

Trưởng phòng / Phó phòng kỹ thuậticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3,

680 - 900$
Đồng Nai

Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

11/12/2020
View: 877

QA/QC Supervisoricon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3. 1 năm kinh nghiệm.

550 - 770$
Đồng Nai

Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

11/12/2020
View: 747
Lên trên