4 dấu hiệu bạn đang lãng phí thời gian trong công việc mà không nhận ra

4 dấu hiệu bạn đang lãng phí thời gian trong công việc mà không nhận ra

Bạn càng làm việc hiệu quả bao nhiêu, uy tín và vị trí của bạn càng có lợi bấy nhiêu. Vì thế, đừng rơi vào cái bẫy của nạn lãng phí thời gian nhé. Tránh được những dấu hiệu sau đây và với một sự may mắn nào đó, chắc chắn công sức và sự cống hiến của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.
Nghệ thuật quản trị nhân sự trong thời đại công nghệ 4.0

Nghệ thuật quản trị nhân sự trong thời đại công nghệ 4.0

Trong tương lai, từng phòng ban và các team trong công ty sẽ tăng cường việc tự tìm kiếm, đánh giá và động viên các nhân viên của mình. Do đó, bộ phận nhân sự phải áp dụng khái niệm vả công nghệ mới cho phép người lao động tự xác định được năng lực phù hợp của mình, từ đó tối ưu hóa việc triển khai, phát triển nhân lực trong công ty.
Lên trên