Our team

Đỗ Thị Mai Hiên

Đỗ Thị Mai Hiên

Position: Recruitment Advisor

Office: Hà Nội

Market: Doanh nghiệp Châu Âu, Mỹ và Việt Nam.

Level: Trường Đại học Kinh Tế- Đại học Quốc Gia Hà Nội. Khoa: Kinh tế Đối ngoại

Join JellyFishHR: 05/2015

Why is JellyFishHR:

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hiên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự kiêm quản lý văn phòng đai diện tại Tập đoàn KOBE Steel của Nhật Bản, Trợ lý Giám đốc Chi Nhánh của Công ty thương mại của Mỹ, và là thành viên chiến lược tư vấn định hướng phát triển cho Nhà Xuất Bản Khoa học và Kỹ Thuật, Việt Nam cùng nhiều công ty lớn nhỏ tại Việt Nam, Hiên cảm thấy rất thích thú khi được vận dụng kiến thức, kinh nghiệm của mình vào công việc của một chuyên viên tư vấn tuyển dụng tại JellyFish HR. Tại đây, Hiên đã làm việc và hỗ trợ nhiều công ty Việt Nam, Âu, Mỹ trong lĩnh vực tư vấn tuyển dụng.

The message sent to the candidates:

Hãy luôn tự tin và không ngừng học hỏi, mọi cơ hội sẽ đến với bạn.

Contact info

0979 321 602

Lên trên