Our team

Vũ Thanh Nhàn

Vũ Thanh Nhàn

Position: Career Advisor

Office: Hải Phòng

Market: Nhân lực tiếng Nhật

Level: Đại học Hà Nội, khoa tiếng Nhật.

Join JellyFishHR: 07/2015

Why is JellyFishHR:

Tốt nghiệp đại học Hà Nội, khoa tiếng Nhật rồi trải nghiệm những công việc khác nhau tại công ty Nhật và công ty Việt Nam, Nhàn nhận ra công việc mình yêu thích là làm việc với con người, tiếp xúc và tìm hiểu về nguyện vọng của họ. Trong số những việc được sếp giao phó, Nhàn thích nhất việc liên quan tới tuyển dụng và muốn tập trung đi sâu vào lĩnh vực này. Jellyfish HR có môi trường năng động, tiềm năng mà Nhàn đã muốn gia nhập cho đến khi cơ hội đến, được làm công việc yêu thích ngay tại quê hương mình.

The message sent to the candidates:

Bạn càng cố gắng, may mắn càng đến với bạn. Đừng ngồi chờ may mắn.

Contact info

094 - 831 - 6275

Lên trên