Our team

Hiroki Kida

Hiroki Kida

Position: Administration Director

Office: Hồ Chí Minh

Market: Doanh nghiệp Nhật Bản

Level: Cử nhân khoa kinh doanh quốc tế - Đại Học Quốc gia Yokohama

Join JellyFishHR: 04/2014

Why is JellyFishHR:

Với chuyên môn quản trị kinh doanh quốc tế, sau khi tốt nghiệp đại học Quốc gia Yokohama, Hiroki Kida đã có 6 năm kinh nghiệm với vai trò nhân viên kế toán của công ty IT tại Nhật. Trách nhiệm chính của anh là giải quyết và hỗ trợ quản lí các công ty con. Sau thời gian làm công việc kế toán, Kida nhận ra "sự cần thiết cuả việc sử dụng kế toán trong những lĩnh vực khác". Vì vậy, anh đã tham gia vào JellyfishHR để trải nghiệm một công việc mới, thử thách mới – không còn là công việc kế toán.

The message sent to the candidates:

Không phải vì sống ở Việt nam, một đất nước có nền kinh tế đang phát triển mà chúng tôi không cảm thấy hạnh phúc. Dù bất cứ ở đâu, chính bạn và những người bạn tốt sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Sự cân nhắc về công việc chính là sự cân nhắc về một nửa cuộc đời của bạn. Để hỗ trợ bạn về điều đó, chúng tôi sẽ hoàn thiện và phát triển hơn nữa.

Contact info

028 6681 2596

Lên trên